Akademia Rosenberga

Akademia Rosenberga

wtorek, 19 maja 2020

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:

od 18 maja br.:
  • możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25 maja br.:
  • możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
  • organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych;
Od 1 czerwca br.:
  • organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza