Akademia Rosenberga

Akademia Rosenberga

06 października 2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - TERMINY

 

do 30 września

Pisemna deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu

do 15 października

Zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej, opinię poradni PP bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

do 22 listopada

Informacja dla Rodziców o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzenia egzaminu

do 30 listopada

Przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu oraz informacje o wszystkich rodzajach dostosowań warunków i form

24 maja 2022 r.

godzina: 9:00

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI

(120 min., dostosowanie 180 min.)

25 maja 2022 r.

godzina: 9:00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

MATEMATYKA

(100 min., dostosowanie 150 min.)

26 maja 2022 r.

godzina: 9:00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK ANGIELSKI

(90 min., dostosowanie 135 min.)

 

8 lipca 2022 r.

 

Wydanie zdającym zaświadczeń

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz