Akademia Rosenberga

Akademia Rosenberga

wtorek, 27 sierpnia 2019

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI rok szkolny 2020/2021

TERMIN
FORMA SPOTKANIA
GODZINA
RAMOWA TEMATYKA05 października 2020
(poniedziałek)
Zebranie
17:00
          Organizacja roku szkolnego 2020/2021
         Obowiązujące przepisy w szkole - Statut, WZO, wymagania edukacyjne
          Plan pracy wychowawcy
21 grudnia 2020
(poniedziałek)

Zebranie
      
17:00
         Bieżące sprawy klasy i szkoły
          Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych uczniów w I semestrze
         Indywidualne rozmowy z nauczycielami przedmiotowymi

07 czerwca 2021
(poniedziałek)

Zebranie

17:00
          Wyniki edukacyjne i wychowawcze
          Bieżące sprawy klasy i szkoły     Planowane terminy spotkań z rodzicami, w uzasadnionych przypadkach, mogą ulec zmianie. O nowym terminie spotkania powiadomi wychowawca na tydzień przed planowanym spotkaniem .


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz